Merkelin ja Sipilän virhe

 

Suomi on vaarassa


Jotkut aikovat pysäyttää Suomen. Sanovat että kyse on elämisen ehdoista. Toiset – vai lienevätkö samat - vaativat Suomeen enemmän elätettäviä.

He puhuvat pakolaisista, vaikka kyse ei ole edes turvapaikanhakijoista. Jos ihminen ei hae turvapaikkaa turvaan päästyään, vaan jatkaa matkaansa toiseen maahan toiveidensa perässä, hän on siirtolainen.

Muuttoaalto joka ei perustu kohdemaiden haluun lisätä väestöään ei oikeasti ole siirtolaisuuttakaan. Se on jonkinlaista invaasiota, kansainvaellusta.

Irakilaiset miehet Tukholman rautatieasemalla eivät ole aikeissa kysyä, haluavatko suomalaiset maahansa uusia asukkaita, tai minkä verran haluavat. Sitä eivät kysy myöskään Tanskan moottoriteillä vaeltavat ihmisjoukot.

Jotkut – edelleen kai samat - pitävät sentimentaalisia torikokouksia maahanmuuttajien innostamiseksi. Heidän kylteissään lukee että pakolaiset ovat tervetulleita, mutta monissa kylteissä lukee muutakin. Niissä vaaditaan vapaata liikkuvuutta maiden välillä.

Jos tästä on viime kädessä kysymys, otsikko on oikeutettu

 

Tunteella vai järjellä

Jari Tervo haukkuu rasisteiksi kaikki, joille vapaa liikkuvuus ei sovi. Hän heittää televisiossa Raamatun maahan, mutta jättää Koraanin heittämättä. Kyse ei siis ole sen kummemmasta kuin kulttuurisesta alemmuuskompleksista. Se ei haittaisi, mutta kun ihminen kompensoi alemmuuskompleksiaan esittämällä moraalista erinomaisuutta, tiedossa on ongelmia.

Sentimentaalisuus tai alemmuuskompleksi voidaan sallia kansalaisille, mutta sitä ei voida sallia valtiojohdolle. Valtiojohdon tehtävä on viileän analyyttisesti punnita, ovatko päätökset Suomen ja suomalaisten hyväksi vaiko heidän vahingokseen.

Kun Juha Sipilän ilmoitus tarjota oma kotinsa turvapaikanhakijoille uutisoitiin Al-Jazeera – kanavalla, Sipilän toiminta koitui Suomen ja suomalaisten vahingoksi. En voi tuomita Sipilän tekoa kansalaisena, mutta pääministerinä hänen olisi tullut paremmin harkita tekonsa seurauksia.

Uutisissa on kerrottu Tornioon saapuneen 500 ihmistä yhdessä päivässä. Uutisissa on kerrottu Müncheniin saapuneen 63 000 ihmistä kahdessa viikossa. Kun suhteuttaa nämä, Tornion tilanne on pahempi kuin Münchenin.

Samalla on kerrottu Angela Merkelin joutuneen rajuimpaan kurssin korjaukseen kansleriuransa aikana. Saksa aloittaa rajatarkastukset pakolaisten kontrolloimattoman vyöryn vuoksi. Merkelin avokätinen ilmoitus ”kaikkien” vastaanottamisesta on kaatumassa mahdottomuuteensa.

Valtiojohtajien täytyy miettiä mitä signaaleja he lähettävät. Aivan kuten ”Itäisen kumppanuuden” ohjelma oli väärä signaali ja väärää auttamista, osaltaan luoden Ukrainan ongelman, ovat puheet ”pakolaisista” ja ”pakolaisten jakamisesta” tai ”kaikkien auttamisesta” olleet väärä signaali.

Ongelmia ei ratkaista toimilla, jotka vahvistavat ongelma luonutta trendiä.

Maahanmuuton taloudellinen yhtälö on sekin informaatiosodan kohteena. ETLA:n ja Liberan ekonomistiporukka uskottelee, että maahan saapuva ihmisvirta elättää itse itsensä, luoden itse omat työpaikkansa. Hulluimpien otsikoiden mukaan kyseessä on uusi Nokia. Tämä siitä huolimatta, että samaan aikaan vahvistuu käsitys työelämän perustavanlaatuisesta murroksesta, automatiikan ja robottien murtautuessa teollisuudesta palvelusektorille. Murros hävittää jopa puolet nykyisistä työpaikoista seuraavan 20 vuoden kuluessa.

Järkevä ekonomisti miettisi kai tätäkin.


Valtion perustehtävänä järjestyksen ylläpitäminen

Muodostaakseen kantansa paisuvaan siirtolaisuuteen ei tarvitse pohtia taloutta. Ei myöskään ole tarpeen pohtia ihmissalakuljetusta, Välimeren ylittämisen vaarallisuutta, turvapaikkamenettelyn kalleutta pakolaisleireihin verrattuna taikka muita vastaavia nykytilanteen ongelmia. Eikä tarvitse kiinnostua Tervon alemmuudentunteista.

Riittää kun pysähdytään peruskysymysten äärelle.

Valtion alueen pois luovuttaminen on maanpetoksellista toimintaa. Sellaisen tekeminen laillisesti on mahdollista vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Näin asian tulisi olla myös, jos Suomen kokoinen maa ja sen hallitus päättää ryhtyä ottamaan vastaan siirtolaisia tuhansin, saati kymmenintuhansin.

Puhumattakaan siitä, jos maahan on saapumassa kymmeniätuhansia tulijoita vuosittain.

On samantekevää, onko tuo muuttovirta tulossa oma-aloitteisesti, vaiko kannustettuna. Tässä mittaluokassa ilmiön on oltava joka tapauksessa valtion ykkösprioriteetti ja ensimmäinen huomion kohde. Jos maahan saapuminen tässä mittaluokassa on lisäksi spontaania ja lailliset muodot sivuuttavaa, valtion olisi hyväksyttävä kustannuksiltaan sotatilaan verrattavat ponnistukset tilanteen saamiseksi hallintaan.

Valtion olemassaolon ensimmäinen oikeutus on järjestyksen takaaminen alueellaan.

 

Eurooppalainen koskenlasku

Suomen ryhtyminen tarmokkaisiin toimiin on hidasta ja epäröivää yhdestä ilmeisestä syystä. Asioita hankaloittaa Euroopan Unioni ja sen kaiken aikaa laajentuva rooli. Lainsäädäntövallan ja rahapoliittisen vallan lisäksi EU on eurokriisin kautta ottamassa haltuunsa myös jäsenvaltioiden talouspoliittista (finanssipoliittista) valtaa. Nyt EU on ilmoittautunut toimivaltaiseksi myös maahanmuuttopolitiikassa. Aikaisemmin kuvittelimme, että näistä asioista kukin jäsenvaltio päättää itse.  

Nyt Schengenin ja Dublinin sopimukset ovat voimassa, mutta eivät kuitenkaan ole. Tai toinen on. Tai ei ole. Tai miten jaetaan 120 000, eipäs vaan 160 000 ihmistä? Entä seuraavan kuukauden tulijat?

Katsovatko suomalaisten etujen perään parhaiten suomalaiset, vaiko ehkä saksalaiset ja ranskalaiset? Vaiko kenties Eurooppaan muuttavat irakilaiset?

On totisesti aika miettiä mikä on Suomen paikka tässä koskenlaskussa. Pitäisikö ehkä sittenkin pyrkiä ”kaikista ytimistä” pikkuhiljaa rannemmaksi?

Mikä on Suomen valtiollinen tulevaisuus? Ihmisen historia ei ole tuottanut mitään parempaa kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Se on nyt vaarassa, jos suomalainen kansallisvaltio on vaarassa.

Päällekaatuvien ongelmien ratkaisemisen sijasta olisi lisäksi jo ajateltava paljon pidemmälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen pahentuessa pohjoiseen vaeltavien ihmisten määrä kasvaa. Se kasvaa huomattavasti. Kuinka silloin käy kansallisvaltio Suomen?

Hädänalaisia ihmisiä ei tulevaisuudessa auteta, jos Euroopan ja Suomen kyky auttaa menetetään.

Jos on tarvis, Suomen on irtauduttava eurosta.                                               

Jos on tarvis, Suomen on irtauduttava Euroopan Unionista.

Jos on tarvis, Suomen on irtauduttava jopa Geneven sopimuksesta.

Suomen valtiojohdon on tehtävä nämäkin ratkaisut, jos ne ovat tarpeen suomalaisten etujen puolustamiseksi. Näin toimien Suomi voi osaltaan auttaa myös muuta maailmaa.

 

Eipäs sorkita

Venäjän ja Kiinan politiikkaa olla kyseenalaistamatta diktaattorihallitusten valtaa voi pitää kyynisenä, mutta se on realistisesti ottaen tuloksiltaan parempaa kuin USA:n ja EU:n maailmanparannus. Kaikki – aivan kaikki – sekasorto Lähi-idässä ja Euroopassa vuonna 2015 on seurausta Lännen puuttumisesta asioihin, joita Länsi ei hallitse. Poikkeuksena tästä on Israelin ja palestiinalaisten konflikti.

Lienee turha sanoa, että Suomen osuuden Lähi-Idän auttamisessa tulee kasvaa, ei vähentyä. Tänä aikana ei totisesti pidä leikata kehitysapua, eikä humanitaarista apua. Apua ja osallistumista on kasvatettava huomattavasti. Poliittisia ja diplomaattisia ponnistuksia rauhan saamiseksi Lähi-Itään on kasvatettava huomattavasti.

 

Hallituksen tulee reagoida nopeasti

Ensi perjantain mielenosoitus on osaksi ymmärrettävä - joltain osin nuo jotkut ovat siis oikeassa. Tänä aikana ei pidä leikata sairaanhoitajien ja poliisien palkkaa. Kehitysmäärärahojen leikkaus ja tuloleikkausten kohdistaminen julkisen sektorin ylityökustannuksiin ovat nykyhallitukselta virheitä, mitkä keskustalaisena panen murheella merkille.

Tämä aika vaatii johtajia, jotka katsovat kauas ja ymmärtävät, mihin maailma on menossa. Tämä aika vaatii johtajia joiden rohkeus riittää suurten päätösten tekemiseen.

Voi olla, että Merkel Saksassa ja Sipilä Suomessa ovat sellaisia. Jos virheitä on tehty, ne voidaan korjata. Lähitulevaisuudessa tiedämme, korjataanko.

 

Puolueista riippumaton kansanliike

Joka tapauksessa olisi perustettava Suomen valtiollisesta tulevaisuudesta kiinnostuneiden suomalaisten yhteinen kansanliike, joka on muissa suhteissa poliittisesti sitoutumaton.

Siihen voivat liitttyä kaikkien puolueiden kannattajat sekä kaikkien puolueiden poliitikot, jotka uskaltavat nousta puolustamaan isänmaata tosimielessä.

Tämän kansanliikkeen esikuvana voi olla Vaihtoehto EU:lle kansanliike.

Kansanliikkeeseen tarvitaan mukaan ne keskustalaiset, jotka ajattelevat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden olevan alkiolaisuuden keskeisintä sisältöä. Ne jotka sympatiseeraavat kansanäänestystä euroerosta.

Siihen tarvitaan mukaan ne sosialidemokraatit, joiden mielestä pohjoismainen hyvinvointivaltio tulee pelastaa ja jotka tajuavat, että vahva ja suvereeni kansallisvaltio on heikommin pärjäävän kansanosan paras turva. – Se on itse asiassa sen ainoa turva. Globaali maailma ja sen talouseliitti eivät kiinnostu kansalaisyhteiskunnasta tai yhteisöistä.

Siihen tarvitaan mukaan ne kokoomuslaiset, joiden mielestä avoimet rajat ja vapaakauppa ovat hienoja asioita, mutta eivät pelkästään hienoja. He, jotka ymmärtävät, että globaalia maailmaa ei voida ottaa vastaan ilman oheisseuraamuksia.

Siihen tarvitaan mukaan ne vihreät, jotka oikeasti ajattelevat vihreästi. Joiden arvotuksissa globaalin ja rajattoman vaihdannan kasvu ei ole hyvä asia. Joiden mielestä talouden kasvava tehokkuus on ennen kaikkea yhä tehokkaampaa puuttumista maapallon suuriin ekosysteemeihin.

Kansanliikkeeseen tarvitaan itseoikeutetusti mukaan myös perussuomalaiset, varsinkin puolueen essempeeläinen siipi, nuo vähäväkisen kansan puolustajat.

Kansanliikkeeseen voisivat mainiosti tulla mukaan myös Jussi Halla-aho hommalaisineen ja nuivalaisineen, vaikka heidän terävä kynänsä ei aina ole ollut rakentava voima tässä maassa. Heidän ansiokseen on kuitenkin luettava pioneerimainen julkisen tilan luominen kriittiselle keskustelulle, eräänlainen kansakunnan unilukkarina toimiminen.

Kansanliikkeeseen on saatava mukaan myös Suomessa laillisesti asuvat maahanmuuttajat. kotimaastaan ja uskonnostaan kokonaan riipumatta. He, jotka tietävät mistä ovat tulossa, ja miksi ovat sieltä tulossa. He jotka ymmärtävät, että kyse on lopulta vain siitä, kuinka paljon ihmisiä tähän maahan voi tulla, jotta tämä maa on vielä tämä maa.

On myös tahoja, joita uuteen kansanliikkeeseen ei tarvita mukaan.

Kansanliikkeeseen ei tarvita eikä haluta mukaan Suomen Vastarintaliikkeen jäseniä eikä minkään mustapaitaliikkeen toimijoita.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän KaiAuvinen kuva
Kai Auvinen

Totta pakiset Johannes. Nyt todella tarvittaisiin kansanliikettä. Liikettä joka ei olisi ahtaasti puoluepoliittisesti ajatteleva ja puolueen lauluja laulava. Jossa jäsenet itse voisivat muodostaa oman mielipiteensä.

Mutta kuka saa liikkeelle suomalaiset yli puoluerajojen. Se onkin sitten jo suurempi ongelma. Tarvitaan uusia kasvoja. Sellaisia jotka eivät ole vielä saaneet sangollista p....aa niskaansa aiemmasta toiminnastaan.

Toivottavasti sellainen kokoava voima löydettäisiin nopeasti, koska aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Esa Niemi

Hyvä kirjoitus ja paljon hyviä pointteja.

Kansanliike on kannatettava ajatus ja yhden asian liikkeenä se voisi tehdä kannanottoja ja/tai kerätä allekirjoituksia, joissa ilmaistaan huoli nykyisestä politiikasta tai miten se vaikuttaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaan.

Muullekin aktiivisuudelle on sijaa. Nyt pitäisi saada allekirjoituksia vaikka sen puolesta, että rajavalvonta tulisi palauttaa voimaan kunnes tilanne rajoilla rauhoittuu.

Hallituksen tulisi myös nyt tehdä maahanmuutosta laskelmat, joiden perusteella voimme laskea tarkan vastaanottokykymme ja budjetoida rahaa sille määrälle, jonka voimme ottaa vastaan.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Vihdoin näyttää sisäministeri Orpo saaneen aikaan pohjoiseen tehostetun rajavalvonnan.
"Tarkoituksena on tavoittaa kaikki luvatta rajan ylittäneet, sisäministeri Petteri Orpo sanoo. Hän kertoi asiasta EU:n sisäministerikokouksen yhteydessä." Tuon lisäksi näyttää Orpo todenneen että "Suomi tekee yhteistyötä Ruotsin kanssa. Ruotsi on Orpon mukaan turvapaikan hakijoiden virran kauttakulkumaa, kun Suomi on määränpää."

Miksi ihmeessä ei voida heti kohta käännyttää takaisin Ruotsiin kun eivät ole siellä rekiteröineet maahantulijoita tai vaihtoehtoisesti siirtämään "pallon" edelleen Tanskaan? Orpoa taidetaan viedä kuin pässiä narusta.

Miksi tämä on sisäministerille näin vaikeaa?

http://yle.fi/uutiset/orpo_pohjois-suomen_pakolais...

Esa Niemi

Dublin menettelyssä Suomi voi palauttaa rajatarkastukset ja jos joku hakee turvapaikkaa, niin hakemus otetaan vastaan ja annetaan Ruotsin käsiteltäväksi. Tämän turvapaikkaa hakenut voidaan palauttaa takaisin Ruotsiin.

Käyttäjän jennitamminen kuva
Jenni Tamminen

Matti Vanhanenhan väläytti tänään Schengen-rajatarkastuksia. Teimme blogistasi uutisen, jossa myös Vanhas-asia mainitaan: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/114049-keskustalai...

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Järkevä kirjoitus. Niin Saksan kuin Suomenkin päättäjät ovat tehneet kohtalokkaan virheen.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Kiitos tästä järkipuheesta. Luulisi että jokainen täyspäinen poliitikko voisi tämän allekirjoittaa puoluetaustastaan riippumatta, mutta virallinen propagandamediamme taistelee yhä vastaan kaikkine Karjalan evakko -rinnastuksineen ja sotalapsi-siirappeineen. Itse oletin, että kaikki jotka vähänkin ymmärtävät syy-seuraus suhteita, tyrmistyisivät Sipilän sinisilmäisestä "arvojohtajuudesta" ja sen ennustettavista seurauksista. Mutta ei. Ei herätä ennen kuin on liian myöhäistä, jos silloinkaan.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Ei taida olla Sipilällä enää asiaa sinne Kempeleen ekokyläänsä tämän jälkeen?

Sipilän pitäisi antaa myös Sipoon talonsa pakolaisille ja vetäytyä Kesärannan suojiin!

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Ja jäisi kodittomaksi viimeistään 3,5 vuoden päästä?

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Kiitos Johannekselle hienosta kirjoituksesta. Tuollaiseen kansanliikkeeseen kyllä liittyisin.

Reino Jalas

Muut ovat kirjoitelleet tänne niin asiallisia kommentteja, että ehkä voin kokeeksi laittaa yhden "asiattoman" linkin jatkeeksi. Saas nähdä palaako luvat.
https://www.youtube.com/watch?v=X9cid-8eW3g

Tuo uutispätkä Saksasta ei sinällään sisällä pahoja kuvia. Mutta on asiasisällöltään aika paha. Ihan pienten lasten vanhempien ei ehkä kannata vilkaista.

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Tarvitaan "TYÖ JA ISÄNMAA" -kansanliike!

Juhani Vallikari

Keskustan suosion romahdus käynnistyi siitä, että Kepu lähti havittelemaan kaupunkien arvoliberaaliston ääniä ja petti samalla ikuisten kannattajiensa luottamuksen.

Kepun suosio lähti kasvamaan, kun näytti siltä että Sipilä veisi Kepun takaisin juurilleen.

Vaaleissa Kepu jäi gallupeista. Tämä johtunee siitä, että aivan vaalien alla Kepu lähti taas tasapainottelemaan kaupunkilaispöyristyneistön maailmankuvan ja agendan suuntaan.

Suurin osa suomalaisista on varsin arvokonservatiivista porukkaa. Media ei ole. On poliitikoilta iso erehdys kuunnella väestön sijaan mediaa ja noudattaa sen agendaa. Median agenda on Arhinmäen ja Sumuvuoren agenda, ei suomalaisten.

Aikanaan puhuttiin kansainvälisyyden tarpeellisuudesta. Kannattaa huomioida se, että maahanmuuttopolitiiikan kriitikot eivät kiistä moista vaan usein sekä edustavat että painottavat kansainvälisen tiedonmuodostuksen, toiminnan ja verkostoitumisen merkitystä. Kansainvälisyyshän on sitä, että useita kansallisuuksia ja etnisyyksiä edustavat ihmiset toimivat yhteisten pelisääntöjen puitteissa.

Nykyisin ei puhuta kansainvälisyyden vaan monikulttuurisuuden tarpeesta. Tässä on iso ero. Monikulttuurisuus ja monikultturismi on sitä, että useita kansallisuuksia ja etnisyyksiä edustavat ihmiset toimivat siten, että heidän ryhmäkohtaiset pelisääntönsä sivuuttavat yhteiset pelisäännöt. Tätä anarkismin muotoa maahanmuuttopolitiikan ja äärimmäisen arvoliberalismin kriitikot vastustavat.

Jotta päätöksenteko voisi olla järkevää, täytyy päätettävästä asiasta tuntea substanssi, dynamiikka ja struktuuri. Kaikki nuo kolme edellyttävät sekä tiedon että ymmärryksen hankkimistaa. (Se Astrid Thorsin lupaama selvitys on muuten varmaan vieläkin tekemättä?) Jos ei ole riittävästi tietoa kaikilla noille kolmella kentällä, niin silloin on paras hankkia tieto ja ymmärrys ja niitä hankkiessa säilyttää suurinpiirtein vanha linja. Suuria ja pysyviä yhteiskunnallisia muutoksia ei saa tehdä säkki päässä ja toteemipaaluun teipattuna.

Suomi voi hyvin palauttaa rajavalvonnan. Suomi voi hyvin palauttaa ne tänne turvaan ja/tai "turvaan" tulleet, joiden lähtömaa on nykyisin joko kokonaan tai osittain turvallinen. Suomi voi hyvin käännyttää turvallisista maista saapuneet joko ennen kuin nämä jättävät turhapaikkahakemuksen sisään tai sen jälkeen. Suomi voi hyvin kiristää ja monipuolistaa taustojen tarkistusta. Siitä voidaan tehdä vaiheittainen niin että joka kerta kun oleskeluvan uusiminen on työn alla suoritetaan tarkentava selvitystyö. Jos siinä tulee ilmi ristiriitoja aiempien tarinoiden kanssa, aiempien tarinoiden sepitteellisyyttä tai haluttomuutta sopeutua suomalaiseen elämäntyyliin, niin oleskelulupaa ei pitäisi myöntää. Kertaseulonnan sijalle tarvitaan jatkuvaa seulontaa niin että yksi tarpeeksi hyvin suunniteltu satuilu ei anna elinikäistä ja ylisukupolvista elätettävänä olemisen oikeutta.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Kiitos, Juhani Vallikari, hyvästä, monipuolisesta kommentistasi! Haluaisin jopa jakaa sitä omalla fb-seinälläni, mutta onko se luvallista?

Käyttäjän eskokalervo kuva
Esko Vesa

Ihan kuin omasta kynästäni. Ainoastaan mahdollisuuteen hyvinvointi-tason säilyttämiseen automatisoituvassa Suomessa en usko, kuten sen perustelen uusisuomi-blogissa eskokalervo otsikolla Holhousyhteiskunta tuhoaa Suomen.
Tuohon siirtolaisuuden torjuntaan minulla on samassa blogissa ratkaisu. Olen siellä myös haastanut pienen osan poliitikkoja vastaamaan omalla mallillaan.
Kansanliike:
Kolmas itsenäisyystaistelu, Itsenäisyysjulistus
Itsenäinen Suomi, Suvereeni Suomi
Päättäväinen Suomi, Suomelle suunta
Vapaa Finlandia, Linja kiini!
Huomisen Suomi, Tulevaisuuden Suomi
Pohjolan Suomi, Pohjoinen ulottuvuus
Suomi rakentaa itse tulevaisuutensa
Suomea ei jätetä, Kapteeni kannelle!
Suomea ei pomoteta, Pomoksi pomon paikalle
Ohjat omiin käsiin / Ohjat osaaviin käsiin
Suomen oma tie, Suomen linja

Olen mukana, itse olen muutaman kuukauden rakennellut, kehitellyt samaa, jutellaan!

Toimituksen poiminnat