Kuka kuntakonserneja ohjaa?

Vantaan talous ei ole kokonaisvaltaisen ohjauksen kohteena, vaan valtuusto ohjaa ikään kuin puolikasta Vantaata. Sama on toki tilanne monessa muussakin kaupungissa. Demokratia ei ole pysynyt yhtiöittämisten perässä.

Asialla on konkreettista merkitystä. Yksi tytäryhtiö päättää 80 miljoonan euron investoinnista, samaan aikaan kun kaupungin omat investoinnit ovat valtuuston yksityiskohtaisen arvioi...nnin kohteena ja niitä koskee investointikatto.

On vaikea ymmärtää, miten kuntien konserniohjaus on jäänyt niin onnettomaksi, ettei mikään yksityisen pääoman konserni sellaista sietäisi.

Näistä näkökohdista pidin juuri Vantaan valtuuston budjettikokouksessa seuraavan puheen:

" Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Kokonaisvaltaisessa talousjohtamisessa on tulojen ja menojen lisäksi syytä ohjata myös tasetta, jatkossa yhä enemmän konsernin tasetta.

Talousarvioesityksen mukaan tavoitteet Vantaan Energialle olisivat vain ohjeellisia. Tämä on väärä käsitys. Valtuuston päättämät tavoitteet eivät sido tytäryhtiöitä suoraan, mutta ne kyllä sitovat niitä kunnan viranomaisia, jotka antavat omistajaohjausta tytäryhtiöille. Tavoitteista päättää muodollisesti tytäryhtiön hallitus, mutta se voi tapahtua vain emoyhteisön luottamuksen varassa.

Kun siis Vantaa valtuusto hyväksyy tavoitteet konsernille, nuo tavoitteet sitovat Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaostoa ja konsernijohtoa. Näiden tahojen on varmistuttava, että hallituksia valittaessa ja muutoin yhtiökokouksissa omistajan tahto tulee täysimääräisesti huomioiduksi.

– Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää.

Talousarvioteksteissä todetaan myös, että sitovia tavoitteita ei voi antaa yhden omistajan taholta. Tämä ei perustu lakiin. Niin kauan kuin osakkaiden yhdenvertaisuutta ei loukata, ei pääomistajan antamalle ohjaukselle ole mitään estettä.

Estävätkö muut syyt Vantaan sitovan ohjauksen? Vantaan Energian omistajien kesken on aikoinaan solmittu osakassopimus. Sopimusta on konsernipalvelujen toimialalla pidetty salaisena, liikesalaisuuden suojaan vedoten. Olen lukenut sopimuksen, eikä siinä ole mitään liikesalaista. Siinä on sovittu että yhtiö noudattaa normaaleja liiketoiminnallisia periaatteita ja että jos niistä poiketaan, vaaditaan päätökseen määräenemmistö, johon Vantaan hallitusedustus ei riitä. Sopimuksella Vantaa on siis antanut pois päätösvallan tytäryhtiössään, mikä ei tietenkään ole vantaalaisten veronmaksajien edun mukaista.

Keskustaryhmä ei ole pitänyt konserniohjausta esillä erityisintohimosta Vantaan Energiaa kohtaan, vaan siksi, että asian merkitys kaupungin taloudelle on suuri. On mahdoton tilanne, että yksi tytäryhtiö päättää jopa 80 miljoonan euron investoinnista ilman valtuuston hyväksyntää, mutta sama koskee muutettavat muuttaen muita keskeisiä tytäryhtiöitä. Kaupunkikonsernissa suurista strategisista päätöksistä vastaa valtuusto – ei kaupunginhallitus – saati tytäryhtiön hallitus, niin kuin VE:ssa nyt tapahtuu.

Palaamme esityksiimme talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä"

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat